Bruksprov

Vår allra äldsta träningsform är det vi kallar för "bruks".
Brukset delas in i olika grenar 

Spår: Då hunden, med sin förare fljer ett spår som har lagts ut av en person 1 - 2 tim. tidigare. Längden på spåren varierar mellan klasserna.
Under spårets gång ska hunden finna ett antal pinnar som lagts ut av spårläggaren.

Sök
: Hunden ska finna ett antal personer som ligger gömda i skogen. Då hunden har hittat en "figge" ska hunden kunna visa sin förare var den är d.v.s. hunden ska "markera" figgen. 

Rapport: här har man två förare på varje hund och hunden ska kunna springa i skogen mellan dessa förare. Längden på sträckorna varierar beroende på vilken klass.

Skyddsabete: Här ska hunden kunna stoppa en flyende figurant på kommando av sin förare.
I träning och på tävling används en vadderad skyddsärm. Hunden ska då bita i ärmen och ingen annanstans  

Dessa grenar kommer ursprungligen från militärens behov av att kunna använda hunden till varierande arbetsuppgifter i tider av krig.
Nu för tiden använder både polisen och militären delar av dessa grenar.
Vi som tränar bruks kan delta i tävling i olika klasser med olika svårigheter. Förutom själva arbetet i skogen så ingår det då också ett lydnadsprogram.

önskar du ta kontakt med någon som tränar Bruks: gå in på fb

 dante   lena

 

11

 21