Medlemmars tävlingsresultat 
sid. 3

Harriet Gustavsson
&Åye
 h&åye  
SPÅR Godkänd Uppflytt Plac.
Appell    X  4
Lägre      
Högre      
Elit      
Championat      

 

Lydnads
klasser
2:a pris 1:a pris Plac Ld
Startklass   XX X  1:a 3:a 3:a  X
Klass 1        
Klass 2        
Klass 3        
Championat           
Malin 
Axelsson
&
Bella
malin

 

Titel: Viltspårchampion

Viltspår    
Anlag    
Öppen klass I  X  
Öppen klass II  X  
Öppen klass III  X  
Championat     X  
   
Toni
Larsson
 
&
Havanna
toni
SKYDD Godkänd Uppflytt
Lägre    X
Högre  X X  X
Elit    
Championat     
 
   
Lise-Lotte
Åhlström
&
Calle 
 liselott
Agility Antal Plac. Pinne
Hoppklass
small
XXX   1:a 1:a 3:a I I
Agility 1 XXX 3:a 4:a 1:a  
 
 
Lydnad 2:a pris 1:a pris Ld
Startklass    X  
Klass 1      
Klass 2      
Klass 3      
 Championat      

 sid 4.