Specialsök Röd Kong

kong

Specialsök är ett samlingsnamn för hundens arbete att söka efter och markera 
olika dofter. Det kan vara allt från kantarell till narkotika.
Inom SBk (och internationellt) används Röd Kong Classic som doft. 

kontakt med gruppen     fb