Protokoll 2023

 

 Styrelsemöten (oftast ojusterade)
justerade protokoll finns i klubbstugan

Styrelsemöte Nr 4 2023-08-21

Styrelsemöte Nr. 3 2023-06-12

Styrelsemöte Nr. 2 2023-05-08

Styrelsemöte Nr 1. 2023-03-13