Nose Work

Här lär sig hunden att skilja på olika dofter och att kunna visa föraren vilken doft är rätt doft. Hunden "markerar" var doften finns genom att visa när den hittar rätt doft.

Man börjar med att lära hunden markera Eukokalyptus och när hunden kan hitta den doften, både inom- och utomhus, kan man presentera fler dofter t.ex. lavendel

önskar du kontakt? fb