Nose Work

Här lär sig hunden att skilja på olika dofter och att kunna visa föraren vilken doft är rätt doft. Hunden "markerar" var doften finns genom att visa när den hittar rätt doft.

Man börjar med att lära hunden markera Eukokalyptus och när hunden kan hitta den doften, både inom- och utomhus, kan man presentera fler dofter t.ex. lavendel

Helgen 27 - 28 augsti har vi läger för NW klass 2.
Det finns åhörarplatser (utan hund) kvar. Pris 500:-
Lägret 1 - 2 oktober har vi lägder för NW klass 1. Även då finns det åhörarplatser kvar (utan hund). Kostnad 550:-

Är du intresserad? Kontakta Mona Alvarsson