Lydnad

Ordet "Lydnad" är väl inte den bästa benämningen för den här tävlingsformen eftersom man lätt kan associera till tvång och obehagligheter.
Men så är det inte....
Vi som tränar lydnadsklasser ser momentena som rena cirkuskonster och träningen, som i all hundträning, ska utgå från glädje, belöningar och lek.
Lydnadsklasserna är 4 st. och de innehåller olika program. För att kunna tävla i nästa klass krävs ett visst antal poäng i den föregående klassen.

2018 06 06_4271  12082021-12082021-IMG_3044