Medlemmars tävlingsresultat 
Bruksgrenarna

Staffan Ståhl
&
Sky
staffan
Sök Godkänd Uppflytt
Appellkl.        X     X
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert.poäng    
Cert    
Champion     
     
Sussie Jernberg
&
Messie
sussieomezzi
Spår Godkänd Uppflytt
Appell kl.        X
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert.    
Champion    
 

 

Inger Bergström
&
Zera

 inger  
 
Spår Godkänd Uppflytt
Appell kl.   X
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elitkl.    
Cert    
Champion    
 

 

Monica Norberg
& Axxa
monikaoaxxa  
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.    X
Lägre klass    X
Högre klass    
Elitklass    
Cert    
Champion     
     
Solveig Jakobsson
&
Deen's X-tra
 218224490_10223600837676530_678376265239308449_n    
Spår   Godkänd Uppflytt 
 Appell    X
 Lägre kl.    X
 Högre kl.    X
 Elit kl.  XXX  
Certpoäng X  
Cert    
 Champion     
_________ ________ _______
 Sök  Godkänd  Uppflytt
 Appellkl.   X
 Lägre kl.    X 
 Högre kl.    X
 Elit kl.  
Cert X   
Champion     
     
Katarina Magnusson
&
Twinbox Dante
katarina dante
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.  
Lägre kl.  
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert    
Champion     
 _________
_______
_______
Sök    
Appellkl    
Lägre kl.  
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert    
Champion     
 
     

Börje Nordin
&
Ztrajk

      börje  
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.  
Lägre kl.  
Högre kl.   XX 
Elit kl.  XX  
Cert    
Champion     
 
     
Harriet Gustavsson
&

Yoker 
241293432_5185547081461731_969554802305746312_n
Spår Godkänd  Uppflytt 
Appellkl.    X
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert    
Champion     
     
Lena Lundberg-
Larsson
&
Havanna
lena
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.    
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elit kl.  XXX  
Certpoäng XX  
Cert    
Champion     
 
     

 Elisabeth Assarsson
&
Uma

Elisabeth
Spår Godkänd Uppflytt
 Appellkl.    
 Lägre kl.    
 Högre kl.    X
 Elit kl.    
Cert    
 Champion     
     

Harriet Gustavsson
&
Åye

h&åye
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.    X
Lägre kl.    X
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert    
Champion     
     
Jaana Karlsson
&
Rolle
jaana 
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.    
Lägre kl.    
Högre kl.    
Elit kl.    
Cert    
Champion     
 
     
Toni Larsson
&
Havanna
toni
Skydd Godkänd Uppflytt
Lägre kl.  
X 
Högre kl.  XX
 X
Elit kl.  X  
Cert    
Champion     
     
     
Maja Johansson
&

Sigge
MajaoSigge  
Sök Godkänd Uppflytt
Appellkl.    X
Lägre kl.    X
Högre kl.     X 
Elit kl.    X
Cert    XXX
Champion     X
     SM 2022

Elisabeth Karlsson-
Forsberg
&
Brixie

ef  
Spår Godkänd Uppflytt
Appellkl.    
Lägre kl.    
Högre kl.  X  
Elit kl.    
Cert    
Champion