Tjänstehunds Kommittéen

Ansvarig:

 Johan Eklund 0226-553 53, 070- 656 53 07 Mailfamiljeneklund@live.se

Svenska Brukshundklubben utbildar tjänstehundar 

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hundekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Intresserade medlemmar utbildar här sina privata hundar till Räddningshundar eller Försvarsmaktshundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring. Efter avlagt slutprov för Räddingshundar, kan hundekipaget inriktas mot internationell tjänst eller mot andra samverkansparter som Polisen och Sjöräddningen. Verksamheterna är av mycket stor betydelse för totalförsvaret och krisberedskapen i samhället och har blivit populär inom Svenska Brukshundklubben.

Tävlingsverksamhet
Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Varje år arrangeras bl.a. Distriktsmästerskap och 
Svenskt Mästerskap för räddningshundar samt för försvarsmaktshundar. Både nationella och internationella IPO-R prov arrangeras kontinuerligt inom räddningshundsverksamheten. Alla grenar är öppna för vem som helst, utom den högsta klassen i ruinsök som enbart är öppen för Räddningshundar.

SBK Tjänstehundssida

Länkar

Här nedan finner du länkar till olika myndigheter, organisationer och förbund.

 

Försvarets Hundtjänsteenhet - FHTE

Folk och Försvar - CFF

Försvarsmakten - FM

Hemvärnet - HV

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - SWEDEC

International Rescue Dog Organisation - IRO

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Sjöräddningssällskapet - SSRS


 

5_tjanstehunds_sektorn 

 5_tjanstehund_sektorn