Klubbens tävlingar 2019

 

Missing_logo_small2019-05-17PingOfficiell tavlingAvesta BHK 2019-04-25Ly 1, 2, 3, Start

 Missing_logo_small2019-06-14PingOfficiell tavlingAvesta BHK 2019-05-23Ly 3, Start

 Missing_logo_small2019-06-15 Delad, DMPingOfficiell tavlingAvesta BHK 2019-05-24Spår EKL, Sök EKL

 Missing_logo_small2019-06-15PingOfficiell tavlingAvesta BHK 2019-05-24Rapport EKL, Rapport HKL, Rapport LKL, Sök HKL, Sök LKL

 Missing_logo_small2019-08-31PingOfficiell tavlingAvesta BHK 2019-08-09Spår HKL, Spår LKL

Missing_logo_small2019-09-07PingOfficiell tavlingAvesta BHK 

 

Du som kan hjälpa till på tävlingarna kan kontakta respektive tävlingsledare.

 Kom ihåg att du som tävlar runt om på tävlingar på olika klubbar måste hjälpa till att bidra med hjälp så att även andra kan tävla hos oss. Planera inte in tävlingar på annat håll när klubben har egna tävlingar, din hjälp behövs här!

  

Tävlingar Avesta BHK Alla foton är klickbara till större format

PA065176PA065180PA065166PA055111PA055104
PA065159PA065155PA06513421
PA011694PA011692PA011691
PA011688PA011627PA011623PA011624PA011619
PA011596PA011593PA011579PA011636