TräningsLäger Avesta April 2013 Spårgrupp Fotograf L. Svensson

3231414039
4238373635
3334302928
2726252423
212091918
171631514
121310117
86542
1 

TräningsLäger Avesta April 2013 Sök Fotograf M.Fredriksson

Sök26Sök16Sök31Sök19Sök30
Sök29Sök17Sök21Sök22Sök27
Sök20Sök18Sök24Sök25Sök23

Fotoalbum

Hundar_35Hundar_27Hundar_32Hundar_25Hundar_21
Hundar_31Hundar_28Hundar_26Hundar_24Hundar_22
Hundar_20Hundar_18Hundar_17Hundar_29Hundar_30
Hundar_16Hundar_15Hundar_14Hundar_13Hundar_12
Hundar_11Hundar_1Hundar_2Hundar_10Hundar_19
Hundar_3Hundar_23Hundar_33Hundar_34