Valberedningen 2020

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna

Datum lokalklubb

 • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
 • Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast den 15 december. - Nomineringar mailas till Malin
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan årsmötet.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast sju dagar innan årsmötet. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.
 • 2020-12-14 Uppdatering gällande årsmöte. Årsmötet kan skjutas till nästa år alterntivt genomföras senst den 30:e juni 2021. Kallelse behöver INTE gå ut till medlemmarna senast den 1:a Januari.

 Datum distrikt

 • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
 • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna.

 Datum förbundet

 • Valberedningens preliminära förslag delges organisationen senast den 1 januari.
 • Distrikt och rasklubbar kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 20 januari.
 • Kansliet presenterar den nya listan i samband med organisationskonferensen.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till förbundsstyrelsen senast den 1 mars.

Valberedningens förslag till Styrelsen 2021:

Ordförande 1år  - Börje Nordin

Vice ordförande/Ledamot Kvarstår 1år  - Ingemar Elfström

Sekreterare Nyval 2år  - Annie Lindorson

Kassör Kvarstår 1år  - Monika Eld-Eriksson

Ledamot Nyval 2år  - Elisabeth W-Eriksson

Suppleant Kvarstår 1år  - Kicki Engdahl

Suppleant Nyval 2år  - Doris Lederer-Kristoffersson

 

Revisor Omval 1år  - Monica Norberg

Revisor Omval 1år  -  Elisabeth Assarsson

Revisorsuppleant Omval 1år  - Marie-Louise Fredriksson

 

Valberedning sammankallande 1år  - Emma Svahn

Valberedning Nyval 2år  - Katarina Magnusson

Valberedning Kvarstår 1år  - Veronica Hedlund

Corona

Max åtta personer från 24 november  

17 nov 2020
All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
 

Nya allmänna lokala råd

29 okt 2020
På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna lokala allmänna råd i fler och fler regioner. Vi uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet.

 

Lista över regionstillhörighet för klubbar finns här;
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/

Länk till tidigare utlagd information gällande lokala restriktioner;
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/11/lokala-restriktioner-paverkar-svenska-brukshundklubbens-verksamheter/

Länk till förtydligande gällande allmänna råd;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

Medlemsmöte

Den första MÅNDAGEN i månaden är klubbens alla medlemar välkomna på medlemsmöte! 

Kl. 18.30 i klubbstugan, Avesta brukshundklubb

Köket är öppet för försäljning av gofika för självkostnadspris!

Vi planerar och diskuterat kommande aktiviteter m.m., så kom på mötet om du vill vara med och påverka!

Årets möten 2020:

2:a november - INSTÄLLD PGA CORONA!

 

 

 Här finns dagordningen och tidigare protokoll. 

Hoppas att ni är många som har möjlighet att komma!

Väl mött!

logga_facebook

banner_bli-medlem_476x295pxl

Nyheter/Uppdate!

NYA - Inkommande skrivelser

Inomhusträning - vintern 2020 INSTÄLLT!!

Valberedningens förslag på styrelse 2021

Uppdatering gällande Covid-19

Boka klubbstugan

Formulär för nya medlemmar

Datum & information

2021-03-21 SBK Daladistriktets digitala årsmöte  

2020-12-10 Distriktsmöte

2020-12-15 sista dagen för medlem att nominera ytterligare kandidat till styrelsen

2020-12-31 sista dagen att skicka in ansökan om förtjänsttecken

 

För nyheter & updateringar från sbk se hemsida här

För nyheter inom distriktet se hemsidan här 

 

lördag
16
januari
Hjalmar, Helmer

2021
Vecka 2

Webbfråga

Vilken kurs skulle du vara mest intresserad av att gå?